Trường MN Quảng Tân triển khai kế hoạch học tập suốt đời năm hoc 2016-2017

Tháng Mười 2, 2016 8:30 chiều
 PHÒNG GD & ĐT TX BA ĐỒN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
TRƯỜNG MN QUẢNG TÂN                              Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

Số : 07/KH-MN     Quảng Tân, ngày 25   tháng 9  năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2016

Thực hiện kế hoạch số 783/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2016 của UBND thị xã Ba Đồn về việc tổ chức hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016”.

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị

Trường MN Quảng Tân xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động “ tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

– Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về học tập suốt đời và góp phần xây dựng xã hội học tập ở địa phương.

– Giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng cao khả năng và tinh thần học tập, tìm tòi học hỏi các phương pháp tốt nhất để giáo dục trẻ phù hợp với nhu cầu của từng độ tuổi

– Tạo cơ hội cho trẻ được tham gia học tập, sinh hoạt, giúp trẻ có kiến thức, kỹ năng giao tiếp mạnh dạn, nâng cao kỹ năng sống cho trẻ, hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội và biết cách phòng chống các nguy cơ tai nạn, thương tích đơn giản trong cuộc sống.

– Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” nhằm giúp cán bộ quản lý đến giáo viên, nhân viên, các đoàn thể trong nhà trường hiểu được mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập; đồng thời vận động cha mẹ học sinh tích cực tham gia các hoạt động của “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” một cách thiết thực.

II. CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thời gian

Thời gian tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” diễn ra từ ngày 02/10/2016 đến ngày 09/10/2016 tại trường Mầm non Quảng Tân với các khẩu hiệu:

– Học tập là một việc phải tiếp tục suốt đời.

– Giáo dục là chìa khoá của phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế – xã hội và xây dựng đất nước.

– Học ở trường, học ở sách vở, học hỏi lẫn nhau và học ở nhân dân (Hồ Chí Minh).

-“ Học để làm cho mình và cộng đồng hạnh phúc”

2. Công tác tuyên truyền

– Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, hoạt động chuyên đề, tổ chức sân chơi dân gian cho các cháu với những nội dung cụ thể thiết thực, gần gũi với trẻ.

– Tham gia các bài viết tuyên truyền trên hệ thống phát thanh- truyền hình của địa phương, bài viết tuyên truyền trong “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”; Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trong nhà trường

– Phối hợp với Ban đại diện CMHS để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập đến toàn thể phụ huynh ở các khối lớp.

Ban giám hiệu nhà trường phổ biến rộng rãi đến phụ huynh học sinh để kêu gọi sự đồng tình hưởng ứng từ phía phụ huynh đối với việc học tập của trẻ và các thành viên trong gia đình.

3. Các hoạt động cụ thể tại trường

– Từng lớp trao đổi, phát động đến phụ huynh “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, cho phụ huynh nhận thấy được ý nghĩa của việc học tập suốt đời để qua đó phụ huynh có thể giáo dục trẻ về việc học tập suốt đời ngay từ khi còn bé.

– Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tổ chức các hoạt động khuyến học, văn hóa văn nghệ, hoạt động chuyên đề…trong tuần lễ “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”

– Tổ chức các chuyên đề về giáo dục sức khỏe, giáo dục pháp luật… Tuyên truyền, tập huấn để phụ huynh nâng cao kiến thức về phòng chống các dịch bệnh cho trẻ trong trường mầm non.

– Đăng những câu chuyện hay về tấm gương học tập của Bác Hồ trên bảng tuyên truyền các lớp để cô kể cho trẻ nghe và phụ huynh tham khảo.

– Tổ chức họp mặt đọc, kể các mẫu chuyện, gương hiếu học, những câu chuyện học tập suốt đời về Bác.

– Cho trẻ làm quen một số gương học tập qua những hình ảnh, đoạn video, hay những câu chuyện sáng tạo của giáo viên để giáo dục thực tế cho trẻ.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” của trường Mầm non Quảng Tân, đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc báo cáo với Hiệu trưởng xin ý kiến chỉ đạo./.

Người xây dựng kế hoạch

HIỆU TRƯỞNG                                                      P.HIỆU TRƯỞNG

 

Đặng Thị Vân                                                             Nguyễn Thị Anh Đào